LGS için ebeveynlere teklifler

LGS için ebeveynlere teklifler

35
0
PAYLAŞ

 

“Çocuklar imtihanlara birbirlerinden farklı formda reaksiyon verirler. Kimi öğrenciler için imtihana hazırlık ve imtihan süreci eğitimin ‘olağan’ kesimleridir. Kimi öğrenciler için ise hayli korku vericidir. Bu çocuklarda başarısız olma korkusu o kadar ağır yaşanır ki, imtihan anında sahip oldukları bilgileri kullanmakta zorlanırlar. Performansı olumsuz etkileyen tasadan kurtulmak için yalnızca çocuklara değil ailelere de vazife düşmektedir” diyen Bahçeşehir Koleji Ruhsal Müşavere ve Rehberlik Koordinatörü Sibel Durak,  bu gerilimli devirde ebeveynlerin dikkat etmeleri gerekenleri anlattı.

UYGUN MODEL OLUN
Ailenin çocuğa ve imtihana ait olumsuz fikirleri çocuğun tasa seviyesinde tesirli olacaktır. Ailenin çocuğa güvenmemesi, imtihanın çok sıkıntı olduğu ve çocuğun bu imtihanı kazanamayacağı üzere olumsuz fikirleri korkuyu arttıracaktır. Anne baba olarak olumsuz fikirlerinizi olumluya çevirmelisiniz. Zira korku bulaşıcı bir histir. Anne babalar çocuklarının en yakınında olan temel modelleridir. Şayet siz korkulu olursanız çocuğunuzun da korkulu olması ihtimali yüksektir.

İMTİHAN YALNIZCA BİLGİ ÖLÇER
İmtihanın bilgi yerine kendi kişiliğini değerlendirdiğine inanan çocuklar daha fazla kaygılanır. Ortaya çıkan telaş, akıl yürütme ve soyut düşünme istikametindeki zihinsel faaliyetleri bozar. Bu tesirleri nedeniyle imtihana yüklenen mana, performansın düşmesine neden olan en kıymetli faktörlerden biridir. Kendini imtihan sonucuna nazaran “yetersiz” ve “değersiz” gören bir çocuğun mutsuz olacağı ve öz inancının düşeceği, buna bağlı olarak da gireceği imtihanlara yönelik korkusunun artacağı açıktır. Çocuklara, girdikleri imtihanın sonucu ne olursa olsun pahalı olduklarını hissettirmek sanıldığı kadar güç olmayacaktır. Ona olan sevginizin muhakkak şartlara bağlı olmadığını, her durum ve şartta sevip destekleyeceğinizi davranışlarınızla ve sözlerinizle muhakkak etmelisiniz.

GAYRETİNİ TAKDİR EDİN
Efor, zekâ ve yetenek üzere değişim sağlanması mümkün olmayan özelliklerden farklıdır. Zira gayret artırılabilir ya da azaltılabilir. İmtihana hazırlanmak için elinden geleni yapan, buna karşın imtihandan beklentisinin altında sonuç alan bir çocuk, ailesinden ya da öğretmeninden sıklıkla tenkit alırsa kendini çaresiz hisseder Bu nedenle öncelikle gösterdiği efor için takdir edilin ve sonrasında yaşanan probleme odaklanın.

OLUMLULARI DAHA ÇOK GÖRÜN
Çocuğunuzun olumlu davranışlarını takdir etmeli, uygun olan her ortamda muvaffakiyetlerini övmelisiniz. Anne babasının kendine güvendiğini ve onu takdir ettiğini gören çocuğun kendine olan hürmeti ve itimadı de artacaktır. Sahip olduğu olumlu özelliklerin etrafı tarafından da fark edildiğini gören çocuk kendini daha güçlü hissedecek ve sıkıntısıyla daha rahat başa çıkacaktır.

B PLANINIZI BİRLİKTE OLUŞTURUN
“Bu yıl üniversite/x lise olmazsa” hangi alternatiflerin gündeme geleceği kesinlikle evvelden belirlenmelidir. Alternatifsizlik, var olan olağan gerginlik ve tasayı aşılması güç bir boyuta getirebilir.

İTİMADINIZI HATIRLATIN
Anne ve babaların “sana güveniyorum” sözünü öğrenciler genelde “senden bekliyorum” halinde algıladıklarından bu ifadeyi sıkça kullanmak olumlu bir tesir yaratmaz. “Kesin kazanırsın” cümlesi, bazen “sen hiçbir şey yapamazsın” demek kadar tehlikeli olabilir. Şayet çocuğunuzun sahiden çalıştığını gözleyebiliyorsanız “ne kadar emek harcadığını görüyorum, hiçbir emek karşılıksız kalmaz” demek daha tesirlidir.

BEKLENTİLERİNİZDE GERÇEKÇİ OLUN
Her insanın yeteneklerinin sonu ve ölçüsü vardır. Öğrenciyi hudutlarının üstünde zorlamak, ulaşamayacağı amaçlar konusunda ısrarcı olmak gerginlik, tasa, başarısızlık, güvensizlik ve mutsuzluk sonuçlarını doğurur. Gerçekçi beklenti için çocuğunuzu âlâ tanımalı neyi başarıp neyi başaramayacağını bilmeli, onu özgün kişiliği içinde değerlendirin.

KIYASLAMA YAPMAYIN
Sık görülen bir davranış da tahminen motivasyon gayeli başvurulan, lakin motivasyon yaratmayan, çocuğunun muvaffakiyetini yakın etraftaki öbür çocukların başarısıyla karşılaştırma eğilimidir. “Komşunun kızı gece ikiye kadar çalışıyormuş, Onların ekonomik durumları uygun değil, lakin çocuk zehir üzere, nasıl da çalışıyor, sen neden çalışmıyorsun anlamıyorum” tipinde bir konuşma ekseriyetle tartışmayla sonuçlanır. Çocuğunuzu yalnızca kendisiyle karşılaştırmalısınız. Yani evvelki başarısı, evvelki davranış biçimleriyle şimdiki durumu karşılaştırmak daha olumlu sonuç verecektir. Üstelik çocuğunuzu diğerleriyle karşılaştırdığınız vakit onların da sizi öbür anne babalarla karşılaştırma hakkı doğmuş olur.

VAKİT ÇALICILAR İÇİN BİRLİKTE TEDBİR ALIN
Son yıllarda imtihana hazırlık sürecinde cep telefonu ve bilhassa bilgisayarın şuurlu kullanılmamasının sorun haline geldiği görülüyor. Bu hususta aile bireylerinin yazılı bir muahede yapıp uyulacak kuralları esprili bir lisanla unsurlar halinde sıralaması ve imzalaması yeterli bir prosedür olabilir.

KAZANAMAMASI BİR CEZA DEĞİL
“Eğer kazanamazsan, falan okula gidersin” üzere kelamlar onun gideceği okulu, yapacağı işi sevmesine imkan bırakmaz. Çocuğun eğitim alabilmesi ve yararlanabilmesi lakin okulunu ve eğitimi sevmesiyle mümkündür. Daima ‘Çalış!’ demek yerine, ’Ne yaptın, nasıl gidiyor, bizlerden bir isteğin var mı?’ üslubunda bir yaklaşım tercih edilmelidir.

SEVGİYİ KOŞULLU SUNMAYIN
Birçok öğrenci imtihanı kazanamama durumunda anne ve babalarının kendilerine yönelik sevgi ve itimatlarını kaybedeceklerini düşünür. Başarılı ya da başarısız her şartta onların yanında olabileceğimizi onlara hissettirmeliyiz. İmtihanlar yalnızca birer fırsattır. Bu fırsatların bir biçimde telafisi vardır. Aile, öğrenciye imtihanın bir ölüm-kalım problemi olmadığını, yararlanılması gereken bir fırsat olduğunu, bu fırsat kaçırılsa bile hayatta öbür fırsatların onu beklediğini, bir kapı kapanırsa diğer bir kapının açılacağını anlatmalı.

HUZURLU ORTAM YARATIN
Her ailede vakit zaman olağan sayılabilecek tartışma ve çekişmeler olur. Olağan tartışmalar sağlıklı bağlantının de göstergesidir. Lakin tartışmaların huzuru bozacak seviyeye gelmemesine ihtimam gösterin. İmtihan periyodunda sakin ve huzurlu bir aile ortamına sahip çocuklar, verimli ve muvaffakiyetle sonuçlanan bir imtihan periyodu geçireceklerdir. Çocuğunuzun muvaffakiyetini değerlendirirken sizin hissenizin da yüksek olduğunu unutmayın.

İMTİHAN GÜNÜ NELER YAPMALI?
– İmtihana birkaç gün kala tenkit içerikli cümlelerden kaçınmalısınız. İmtihana hazırlık sürecinde çocuğunuzun gerekli olan çabayı göstermediğini düşünüyorsanız, bu durumla ilgili eleştirilerinizi  artık imtihan sonrasına ertelemeniz gerekir. Bu durum imtihandan sonra kesinlikle konuşulmalıdır fakat imtihana birkaç gün kala değil.

– Sizin doğal ve rahat haliniz çocuğunuza yansıyacaktır. ”Heyecanlanma!”, “Heyecanlanacak bir şey yok!” üzere cümleler çocuğunuzu rahatlatmak yerine tam aksine heyecanlanmasına neden olabilir. Bu nedenle imtihan akşamı ve sabahını günlük ömür şartlarınızı değiştirmeden olabildiğince doğal ve “her zamanki” üzere geçirmeniz daha faydalı olacaktır. Sizin desteğinize gereksinim duyduğunu hissettiğinizde “Emeklerinin karşılığını alacağına inanıyorum.” üzere imtihana yönelik olumlu cümleler kullanabilirsiniz.

– İmtihan öncesi “iyi dilek telefonları” için tedbir alın. İmtihana bir gün kala yakın etraftaki birçok kişi bilhassa aile büyükleri, akrabalar uygun niyetle öğrencilere muvaffakiyet dilemek gayesiyle telefon etme ihtiyacı duyar. Lakin âlâ niyetle yapılan bu teşebbüs genelde imtihana girecek öğrencide ne yazık ki negatif bir tesir yaratır. “Başaracaksın, biliyorum, sana güveniyorum, haydi göster kendini, başar ve çık, beyaz önlük sana yakışacak, yeterli bir hekim olacaksın” üzere beğenilen görünen kelamlar öğrencilerde olağan imtihan heyecanını arttırabilir. Bu nedenle, bu çeşit telefon konuşmalarında anne ve babaların çocuklarını müdafaa rolünü üstlenmelerinde, çocuklarının bu konuşmalara katılmalarını engellemelerinde fayda var.

– Çocuğunuzun normaldeki uyku nizamını sürdürmesini teşvik edin. İmtihandan evvelki gece olağanda uyuduğu saatten daha erken yatmasına gerek yoktur. Uyuyamaması durumu da sizi endişelendirmesin. Ülkü olan yeterli alınmış bir uyku olsa da, uykusuz geçen bir gecenin tesiri sonraki gün öğlenden sonra saatlerinde fakat tesirini hissettirmeye başlar. Yani uykusuz imtihana girmek düşünüldüğü kadar korkutucu sonuçlara yol açmaz. Sonucu olumsuzlaştıran, bu durumu gereğinden fazla önemsememizdir. Ilık bir duş alması, süt ya da bitki çayı üzere sakinleştirecek bir içecek tüketmesi üzere tekliflerde bulunabilirsiniz.

– Öğrencinin imtihan günü giyeceği kıyafetlerini bir gün evvelce hazırlaması imtihan sabahı yaşanacak vakit kaybı ve karmaşayı önler. Ortamın ısısına nazaran giyip çıkarabileceği biçimde tişört ve yelek üzere katlı halde giyinmesi imtihan sırasında ortamın ısısından etkilenmemesini sağlar.

– Çocuğunuz dilerse son gün akşamına kadar ders çalışabilir. Son gün de ders çalışmak isteyen çocuğunuzu, yeni bir şeyler öğrenmeye çalışmak yerine “tekrar testleri” çözmeye yahut husus tekrarı yapmaya yönlendirebilirsiniz.

– İmtihan günlerinde beslenmeye yönelik yapılacak değişiklikler öğrencinin metabolizmasını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle imtihan öncesi çocuğunuzu dışarıya yemeğe götürmekten kaçının; bu stil etkinliklerinizi imtihanlardan sonraya erteleyin. İmtihandan evvelki gün ya da imtihan sabahında olağanda tüketmediği besinleri tüketmesi konusunda ısrarcı olmayın. İstikrarlı bir kahvaltı hazırlayın. En ideali sabahları kahvaltı yapmaktır ancak çocuğunuzun bu türlü bir alışkanlığı yok ise bunu dayatmak, abartılı bir kahvaltı hazırlamak  imtihan korkusu ile birleşince mide bulantısına hatta kusmaya bile sebep olabilir.

– YKS’ye girecek öğrencilerimiz imtihana girecekleri okulu kesinlikle evvelce görmeliler. İmtihana gireceği okulu evvelce görmek, sınıfını, sırasını öğrenmek imtihan salonuna alındığında bir nebze de olsa rahat olmasını sağlar.

– İmtihan günü çocuğunuzu uğurlarken ya da vedalaşırken süreci fazla uzatmaktan kaçının. “Elinden gelenin en güzelini yapacağını biliyorum” üzere cümlelerle ona güvendiğiniz bildirisini verin. Motive etmek hedefiyle daha fazlasını söylemeye çalıştığınızda imtihana yönelik heyecanının artmasına neden olabilirsiniz. Birden fazla vakit içten bir halde sarılmak çok daha fazla işe yarayabilir.

PAYLAŞ

BİR CEVAP BIRAK