MEB öğrencilerin toplumsal etkinliklerini kayıt altına alıyor

MEB öğrencilerin toplumsal etkinliklerini kayıt altına alıyor

39
0
PAYLAŞ

Ulusal Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrencilerin akademik muvaffakiyetlerinin yanında ‘bilim’, ‘sanat’, ‘kültür’, ‘spor’ ve ‘toplum hizmeti’ üzere başlıklarda yaptıkları her türlü toplumsal etkinlikler, e-okul sistemindeki yeni modülde kayıt altına alınmaya başlandı. MEB, vilayetlere gönderdiği resmi yazıyla geçen yıllarda birtakım vilayetlerde pilot uygulamasını yaptığı e-Okuldaki ‘sosyal etkinlikler modülünün’ artık 81 vilayetteki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan öğrencileri kapsadığını duyurdu. Genelgeyle ‘Sosyal Aktiflik Modülü Uygulama Kılavuzu’ paylaşılarak tüm ilkokul ve ortaokullarda uygulamanın başlatılması ve e-okula bilgi girişlerinin yapılması istendi. Buna nazaran, öğretmenler,  kılavuzda belirtilen metot ve asıllar doğrultusunda e-okul idare bilgi sistemindeki ‘Sosyal Aktiflik Modülü’nde kayıtları tutmaya başlayacak.

Öğrencilerin toplumsal aktiflikleri, ‘bilimsel’, ‘kültürel’, ‘sanatsal’, ‘sportif’ etkinlikler ve ‘toplum hizmeti’ olmak üzere beş ana başlıkta pahalandırılacak. Kayıtlar, e-Okul sisteminin dışında karneyle birlikte ‘sosyal aktiflik belgesi’ olarak da öğrenciye verilecek. Toplumsal aktiflik yapan öğrenciler modüle, ‘Sosyal aktifliğe katılanlar’, ‘Ürün ortaya koyanlar’, ‘Performans gösterenler’ ve ‘Derece alanlar’ halinde dört ana kategoride işlenecek.

ÖĞRENCİYE REHBERLİK EDECEK
Bu kapsamda e-Okul sisteminde öğrencilerin tüm akademik notlarıyla karnelerinin yanı sıra artık toplumsal aktiflikleri de saklanacak. e-Okul sisteminde tutulan bu kayıtların, öğrencinin bir üst eğitim kurumuna yerleşirken rehberlik hizmetlerine kaynaklık etmesi hedefleniyor. Okul yönetimi ve öğretmenler, okula gelen bir öğrencinin sporla ya da sanatla ilgilenip ilgilenmediğini sisteme bakarak görebilecek. Örneğin, bir vücut eğitimi öğretmeni, sportmen öğrencileri evvelce tespit ederek, okul hayatında da bu öğrencilerin derinlemesine çalışma yürütmesine imkan sağlayabilecek. Böylelikle öğrencilerin akademik muvaffakiyetinin yanında toplumsal muvaffakiyetleri da ön plana çıkarılacak. Artık bir öğrenci, yalnızca ders notlarına nazaran değil, yaptığı toplumsal faaliyetlere nazaran de pahalandırılacak. Öğrencilere verilecek toplumsal aktiflik dokümanlarında, öğrencilerin eğitim öğretim yılı boyunca okulda, ilçede, vilayette, bölgede, ulusal yahut milletlerarası seviyede katıldıkları yarışlar, etkinlikler, tasarladıkları eserler detaylı döküm halinde yer alacak. Böylelikle ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin yaptıkları tüm toplumsal etkinlikler e-Okuldaki resmi kayıtlardan takip edilebilecek.

TOPLUMSAL ETKİNLİKLER NELER OLACAK?
Öğrencilerin gerçekleştirdiği toplumsal aktifliklerin e-Okul sistemine işlenmesi için üç farklı kategori belirlendi. Buna nazaran, öğrencilerin toplumsal aktiflik dokümanlarına ‘Okul etkinlikleri’, ‘Merkezi etkinlikler’ ve ‘Okul dışı ferdi etkinlikler’ biçiminde bilgi girişi yapılacak. Okul aktiflikleri, en az bir danışman öğretmen rehberliğinde oluşturulan öğrenci kulüplerindeki faaliyetlerden oluşacak. Bu etkinlikler, öğrenci kulüpleri tarafından evvelden planlanmış toplumsal etkinlikler ve toplum hizmeti çalışmalarını kapsayacak.

MERKEZİ ETKİNLİKLER
Merkezi etkinlikler ise MEB merkez ve taşra teşkilatınca düzenlenen bir projeye ya da başka kurum ve kuruşlarla imzalanan bir iş birliği protokolüne, müsaadeye bağlı yapılması istenen etkinliklerden oluşacak. Bu kapsamdaki etkinlikler, MEB merkez ve taşra teşkilatının ilgili ünitesi tarafından Toplumsal Aktiflik Modülü’ne evvelden işlenecek. İlgili ders öğretmeni, aktiflik bitiminde öğrencilerin bilgilerini modüle işleyecek.

OKUL DIŞI FERDİ ETKİNLİKLER
Öğrencilerin, MEB tarafından uygun görülen ve belirlenen kurum ve kuruluşlarda, velisinin bilgisi dahilinde, kendi ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda okul dışındaki merkezi yahut mülki yönetim tarafından onaylanmış aktiflikleri de e-Okul modülüne işlenecek. Okul dışı kişisel etkinlikler, Ulusal Eğitim, Gençlik ve Spor, Bilim Sanayi ve Teknoloji, Aile ve Toplumsal Siyasetler ile Kültür ve Turizm bakanlıklarına bağlı kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, belediyeler ile öteki resmi kurum ve kuruluşlarca düzenlenenlerden oluşacak. Bakanlık, bilimsel aktiflikleri bilim olimpiyatları, bilim şenlikleri, bilim fuarları, bilimsel proje yarışları, patent sahibi olma, yararlı model sahibi olma, bilimsel toplantılar, bilimsel araştırma müsabakaları ve zeka oyunlarına iştirak olarak belirledi.

KÜLTÜREL AKTİFLİK KATEGORİLERİ
Kültürel aktiflik kategorileri ise müze, ören yeri, tarihi yer, sanat galerisi, tabiat seyahatleri ile mesleksel alanlara yönelik tanıtım seyahatleri, kelamlı gelenekler ve anlatımlar, şov sanatları, toplumsal uygulamalar ritüeller ve şölenler, tabiat ve kozmosla ilgili bilgi ve uygulamalar, el sanatları geleneği, mesleksel alanlar olacak.

SANATSAL AKTİFLİK KATEGORİLERİ
MEB’in belirlediği sanatsal aktiflik kategorileri ortasında fotoğraf, grafik sanatlar, klâsik Türk sanatları, özgün baskı resmi, heykel, seramik, rölyef, çini, origami, maket, mask, şan (solo), koro, üflemeli çalgılar, mızraplı/tezeneli çalgılar, vurmalı çalgılar, yaylı çalgılar, tuşlu çalgılar, orkestra, şiir(sözlü anlatım), münazara, sunuculuk, konferans/panel /forum, mülakat/röportaj, şiir (yazılı anlatım), hikaye/tiyatro metni /roman, deneme /makale/fıkra, fabl/masal, mektup/günlük/anı, biyografi/otobiyografi, sohbet/eleştiri/gezi yazısı, tiyatro, bale, opera, drama, dans, sinema, yabancı lisan aktiflikleri ve yer sanatları yer alıyor.

SPORTİF AKTİFLİK KATEGORİLERİ
Kılavuzda, öğrencinin okulda yahut okul dışında, belirlenmiş kurallara nazaran kişisel yahut grup halinde yaptığı, fizikî ve zihinsel etkinlikler ile spor yarışları ve sportif eğitim çalışmalarının kategorileri de belirlendi. Toplum hizmeti çalışmaları başlığında ise öğrencilerin istekli olarak yürüttüğü toplum hizmeti çalışmaları da kayıt altına alınacak.

PAYLAŞ

BİR CEVAP BIRAK