Okul Öncesi Eğitim Konuşmaları sonuç bildirgesi

Okul Öncesi Eğitim Konuşmaları sonuç bildirgesi

35
0
PAYLAŞ

Bildirgede, yurtiçi ve dışında 64 bilim insanı ile alandaki pek çok öğretmenin deneyimlerini paylaştığı aktifliğe, farklı üniversitelerde eğitim gören okul öncesi öğretmen adayları, alanda çalışan okul öncesi öğretmenleri ve farklı üniversitelerde misyon yapan akademisyenlerden oluşan 150 kişinin katıldığı bildirildi.
Geçmişten bugüne çocukluk kavramı ve çocuğa atfedilen mana üzerinde durulan bildirgede, insanlığın var oluşundan bugüne, toplumlarda çocuğun algılanışı, vakitle bu bakış açısında ortaya çıkan değişimin açıklandığı aktarıldı. Avcılık toplayıcılık, tarım, sanayi ve bugün teknoloji, bilgi toplumlarında toplumsal değişimin çocuk üzerindeki tesirlerinin irdelendiği bildirgede, şu sözlere yer verildi:

“Özellikle dijitalleşmenin çocuk ve çocukluk kavramları üzerinde oluşturduğu olumlu, olumsuz tesirlere dikkat çekilmiştir. Bunlara ek olarak, toplumsal değişimin okullarda ortaya çıkardığı farklılaşmalar örneklendirilmiştir. Tüm konuşmacıların yaptıkları paylaşımlarda ortak nokta çocuk ve çocuğun üstün faydası olmuştur. Çocuğun bütüncül gelişimi, çocuğa hassas bir ortam ve yaklaşım öne çıkarılarak, öğretmen-aile-çocuk üçgeninde kaliteyi inşa etmenin gereğine dikkat çekilmiştir. Tüm çocukların haklarının önceliğe alınarak, sürdürülebilir kalkınmada nitelikli ve ulaşılabilir erken eğitimin ne derece değerli olduğunun üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda, okul öncesi eğitim programında gelişimsel uygulamaların dikkate alınması, çocuk merkezli çalışmalara ve meskende tesir gücü yüksek çocuk merkezli eğitimlere yer verilerek ailelerin güçlendirilmesi hususlarında öğretmenlerin kendilerini geliştirmesi gerektiği ortaya çıkmıştır.”
Özgür bir eğitim ortamının, ruhsal güvenliğin, merak ve hayal gücüne verilen pahanın yanında ömür maharetlerinin desteklenmesinin, ekolojik okur yazarlığın artmasının değerli olduğu ve bu istikamette öğretmenlere büyük vazifeler düştüğü belirtilen bildirgede, tüm bunların başarılabilmesinde anahtar role sahip öğretmenlerin desteklenmesinin hayati değer taşıdığı tabir edildi.     

ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN ERKEN FARK EDİLMESİ DEĞERLİ
Sonuç bildirgesinde, aktifliğin en değerli mevzu başlıklarından birinin ‘kırılgan gruplar’ konusunda özel eğitime gereksinim duyan çocukların kapsayıcı eğitim temelinde desteklenmesinin yanı sıra salgın sürecinde çocukların öğrenme kayıplarıyla bir arada yaşanan aksiliklerin ve eğitimde fırsat eşitsizliğinin artması olduğu bildirildi. Bildirgeye, şöyle devam edildi:

“Kırılgan kümelerin (özel ihtiyaçları olan çocuklar, süreksiz müdafaa statüsündeki çocuklar, çocuk emekçiler, mevsimlik gezici tarım personeli çocuklar, kırsal alandaki çocuklar, Roman çocuklar, suça sürüklenen çocuklar, ceza infaz kurumlarında anneleriyle kalan çocuklar, ana lisanı Türkçe olmayan çocuklar) desteklenmesi için Türkiye’de erken devirde kapsayıcı eğitim kavramının daha hakikat anlaşılması ve uygulanmasının mecburilik olduğu açıklanmıştır. Ayrıyeten üstün yetenekli çocukların erken fark edilmesi ve tanılanmasına gereken kıymetin verilmesinin altı çizilerek, erken tanılamada bu çocukların özelliklerinin neler olduğu, uygun etrafın ve programların, ailenin, öğretmenin yapması gerekenlere değinilmiştir.”

Bildirgede ayrıyeten aktiflikte, erken çocuklukta sanat ve çocuk alakasının ehemmiyetinin yanında tiyatro oyunları ve çocuğa uygun içerikler hakkında bilgiler verildiği belirtildi.

Estetik alan gelişiminde sanat ve sanat çalışmalarının tesirinin, duyusal gelişimin sanat ile alakasının vurgulandığı aktarılan bildirgede, şunları kaydedildi: “Ayrıca bedeller insan hakları, çocuk hakları, demokrasi, özgürlük, eşitlik, etraf şuuru ve duyarlığı, bilim, adalet, emek, sanat ve barış kıymetleri tiyatro münasebeti ile vurgulanmıştır. Erken çocukluğun beyin gelişimi açısından en kıymetli periyot olduğu, bilimsel temelleriyle gözler önüne serilmiştir. Beyinle ilgili klasik görüşlerin şimdiki çalışmalarla değiştiği, nöroplastisitenin tarifi yapılarak beynin çevresel uyaranlarla bağı açıklanmıştır. Aktifliğin öne çıkan ve çok sayıda konuşmacının üzerinde durduğu ortak noktalardan bir başkası, dijital çağ ve bu çağın çocuklar üzerindeki tesirlerine ait paylaşımlar olmuştur. Yaşanan süratli değişimlerin çocuk ve aileyi değiştirdiği, çocukların tabiat ile daha az bağlantı kurmalarına neden olduğu, gerçek dünya ile dijital dünya ortasında nasıl bir ahenk sağlanması gerektiği anlatılmıştır. Yeniden bir başka ve çok kıymetli noktalardan birinin öğretmen adayı, öğretmen, akademisyenlerin bir ortaya getirilmesinin, sivil toplum kuruluşları ve topluma hizmet uygulamalarının erken çocukluk eğitiminin desteklenmesinde son derece hayati olduğu vurgulanmıştır. Öğretmenler, öğretmen adayları ve akademisyenlerin topluma hizmet kapsamında gerçekleştirdikleri istekli projelerin tesiri bir kere daha ortaya çıkmıştır.” 

PAYLAŞ

BİR CEVAP BIRAK