18 yaş altına BES imkanı Resmi Gazete’de

18 yaş altına BES imkanı Resmi Gazete’de

31
0
PAYLAŞ

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kanuna nazaran, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nin ismi “Finansal İstikrar Komitesi” olarak değiştirilerek yine yapılandırılacak.

Komite ile finansal sistemin sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlıklı biçimde desteklemesi, piyasalarda inancın korunması için kırılganlıkların belirlenmesi ve sistemik risklerin yönetilmesinde, ilgili kurumlar ortasında iş birliği ve eş güdüm sağlanacak.

Mikro ve küçük ölçekli işletmeler, likidite badiresini karşılamak ve istihdamı desteklemek için ek olarak istihdam ettikleri sigortalılar için ödemeleri gereken sigorta primlerini, 30 Haziran 2022’ye kadar kullandıkları kredi faiz yahut kar hissesi bakiyesinden düşebilecek.

Bu kapsamda, kredi garanti kurumlarınca kredi faiz yahut kar hissesi bakiyesinden düşülen meblağ, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak. Sağlanan kredi faiz yahut kar hissesi takviyesi, takviye kapsamına giren sigortalılar için 12 ay mühletle uygulanacak. Bu husus kapsamına giren iş yerleri, ek olarak işe aldığı en fazla beş sigortalı için bu takviyeden yararlanacak.

Ebeveynler, 18 yaşını tamamlamamış çocukları ismine Ferdi Emeklilik Sistemi’nde (BES) birikim yapabilecek. Ebeveynler, yetkili organlarınca karar alınması kaydıyla üyelerine yahut çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan ve kuralları uyan dernek, vakıf ve sandık üzere hükmî kişiliği haiz meslek kuruluşu yahut sair ticaret şirketleri nezdinde, 1 Ocak 2021 prestijiyle mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki yurt içi ya da dışındaki birikimler ve taahhütlere ait meblağlarını, 31 Aralık 2023’e kadar kısmen yahut büsbütün BES’e aktarabilecek.

BES’e aktarılan meblağlar gelir vergisinden muaf olacak. Bu kapsamda transfer yapan üyeler, transfer tarihinden itibaren 3 yıl içinde maluliyet ve vefat haricindeki bir nedenle sistemden ayrılamayacak.

HUKUKSAL KİŞİLİĞİ ÖZEL RİSKLER İDARE MERKEZİ KURULACAK 

Maddeyle, Kovid-19’un olumsuz tesirlerinin devam etmesi nedeniyle turizm bölümün desteklenmesi için düzenleme yapıldı.

Buna nazaran, ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere isimlerine kamu toprağı tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan dokümanlı yatırımcılar ve işletmecilerden, irtifak hakkı tesis edilip edilmediğine yahut kullanma müsaadesi verilip verilmediğine bakılmaksızın 1 Ocak 2021 ile 21 Aralık 2021 ortasındaki devirde tahsil edilmesi gereken kira, kesin müsaade, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma müsaadesi bedelleri, yararlanma bedelleri, ek yararlanma bedelleri ve hasılat hisseleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan evraklı turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri hasebiyle Hazine taşınmazlarını müsaadesiz kullanımlarından ötürü tıpkı periyotta tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme mühletleri, müracaat kaidesi aranmaksızın 30 Kasım 2022’ye kadar ertelenecek.

Bu alacaklar, ertelenen tarihe kadar rastgele bir artırım yahut faiz uygulanmadan tahsil edilecek. Bu periyoda ait tahsil edilen bedeller iade edilmeyecek.

Yurt içinden yahut milletlerarası piyasalardan, sigorta yahut reasürans teminatı bulunamayan ya da teminat sağlanmasında zahmet bulunan riskler, nükleer riskler üzere özellik arz eden riskler ile sigorta edilmesinde kamu faydası bulunan riskler için teminat sağlama, sigorta yahut reasürans havuzları kurma yahut kurulmasını koordine etme, sigorta ve reasürans şirketleri ortasında iş birliği yapılmasını sağlama, oluşturulacak havuz, tertip yahut iş birliği düzeneklerinin yürütülebilmesi için hukukî kişiliği haiz Özel Riskler İdare Merkezi kurulacak.

ÇEKLERİN İBRAZ MÜDDETLERİYLE İLGİLİ DÜZENLEME

Kovid-19 ile çaba kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi maksadıyla, ibraz müddetinin son günü 30 Nisan 2021 ile 31 Mayıs 2021 (bu tarihler dahil) ortasına isabet eden yahut ibraz mühleti bu tarihler ortasında başlayan çeklerin ibraz müddeti, 31 Mayıs 2021’e kadar duracak.

Bu çeklerin belirtilen tarihler ortasında ibraz edilmesi ve çek karşılığının büsbütün bulunması halinde ödeme yapılacak.

Çek karşılığının bulunmaması yahut kısmen bulunması halinde ise “karşılıksızdır” süreci yapılmayacak. Belirtilen tarihler ortasında ibraz edilmeyen yahut ibraz edildiği halde “karşılıksızdır” süreci yapılmayan çekler, 1 Haziran 2021’den itibaren, kalan ibraz mühletleri içinde ibraz edilebilecek.

Kanun teklifinin yürürlüğe girdiği tarihten evvel, ibraz mühletinin son günü 30 Nisan 2021 ile 31 Mayıs 2021 (bu tarihler dahil) ortasına isabet eden yahut ibraz müddeti bu tarihler ortasında başlayan çekler bakımından yapılan ibraz, ödeme ve öbür süreçler sebebiyle ilgililerin hukuksal, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmayacak.

Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma Yönetimi başkanlıklarının misyon müddetlerini, üç sefer ile sonlu olmak üzere beşer yıllığına uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

SİYASİ PARTİLER KANUNUNDAKİ DEĞİŞİKLİK

Bu ortada, Siyasi Partiler Kanunu’nda yapılan değişiklikle, siyasi partilerin Anayasa Mahkemesine verdiği kesin hesaplarında geçen “yüz milyon lira” sözü, “bin beş yüz lira” olarak değiştirildi. Buna nazaran, partinin kesin hesaplarını, Anayasa Mahkemesine ve bilgi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına vermek zorunda olan siyasi partiler, bu evraklara, birebir hesap devrinde edindiği taşınmaz ve pahası “bin beş yüz” lirayı aşan taşınır malların listelerini de ekleyecek.

PAYLAŞ

BİR CEVAP BIRAK