İklim değişikliği ile çabada her yıl 4,4 trilyon dolar pak güç yatırımı...

İklim değişikliği ile çabada her yıl 4,4 trilyon dolar pak güç yatırımı gerekiyor

28
0
PAYLAŞ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geçen yıl uygulanmaya başlanan kısıtlamalarla düşen emisyonların sürdürülebilir iklim siyasetleriyle desteklenmesi gerekiyor.

Bu kapsamda, Paris Muahedesi’nin global ısınmayı 1,5 ila 2 dereceyle sonlandırma maksadı kapsamında her yıl yaklaşık 2 milyar ton emisyon azaltımına gereksinim duyuluyor.

İklim değişikliğinin tesirlerini azaltmak için 2050’ye kadar ülkelerin ekonomilerini net sıfır emisyon maksatlarına dayalı bir sisteme dönüştürmeleri beklenirken iklim değişikliğinin en büyük sebeplerinden olan fosil kaynaklı güç sistemlerinin pak kaynaklara yönelmesi bu gayenin gerçekleştirilmesi açısından büyük kıymet taşıyor.

AA muhabirinin, Milletlerarası Yenilenebilir Güç Ajansı (IRENA) raporlarından derlediği bilgilere nazaran, fosil kaynaklı yakıtların kullanımını azaltmanın amaçlandığı güç dönüşümü yatırımlarında güç verimliliği yanında, yenilenebilir güçten elektrik üretimi ve bu kaynakların direkt kullanımı, elektrik ve altyapı, inovasyon, karbon yakalama, döngüsel iktisat ve nükleer güç üzere yatırım alanları yer alıyor.

2021-2050 yıllarını kapsayan periyotta her yıl güç yatırımlarının 4,4 trilyon dolara ulaşması beklenirken en fazla yatırımın yüzde 34’le güç verimliliği alanında olması öngörülüyor.

Böylece iklim değişikliğiyle uğraş kapsamında global sıcaklık artışının 1,5 santigrat derece ile sonlandırılması maksadıyla 2021-2050 yıllarında yapılması gereken pak güç yatırımları 131 trilyon olarak hesaplanıyor.

PAK GÜÇ YATIRIMLARININ SOSYOEKONOMİK KATKILARI

Güç teknolojilerine yapılan yatırımların her 1 milyon dolar karşılığında sağladığı istihdam imkanının fosil kaynak alanlarına olan yatırımlara nazaran üç kat daha fazla olduğu tabir ediliyor.

Güç dönüşümünde en fazla istihdam yaratması beklenen alanların başında yenilenebilir güç, elektrik şebekesi, güç şebekesi sistem esnekliği ve güç verimliliği üzere alanlar yer alıyor.

Bu dallarda, 2021-2023 periyodunda yıllık pak güç yatırımlarının 2 trilyon dolar düzeyinde olması beklenirken 2023’e kadar mevcut istihdama 5,49 milyon istihdam kapasitesi ekleneceği öngörülüyor.

IRENA’nın 2019 datalarına nazaran, dünya genelinde yenilenebilir güç kesimi 11,5 milyon bireye istihdam sağlıyor.

PAYLAŞ

BİR CEVAP BIRAK