İktisat paketinde çalışmalar hızlandı

İktisat paketinde çalışmalar hızlandı

13
0
PAYLAŞ

Ekonomik ıslahat paketine yönelik çalışmalar sürat kazandı. Edinilen bilgiye nazaran, teklifte hangi önceliklerin yer alacağına ait çalışmalar ağırlaştı. Düzenlemede olması beklenen başlıklar şöyle:

TİCARETE YENİ KURALLAR

Piyasa süreçlerinin kolaylaştırma ve ticaretin kurallarının yenilenmesine ait kararlar olacak. Piyasadaki temel girdiler ve tedarik zincirine ait problemlere tahlil getirileceği önü sürülüyor. Ayrıyeten, haksız çıkarın ve fırsatcılığın önlenmesi için yeni kontrol sistemleri kurulacak. Kontrol nezaret süreci 10 farklı bakanlığı ilgilendirdiği için karmaşanın ortadan kalkması için “Piyasa Nezaret ve Kontrol Kurulu” ismi altında tek bir yapı oluşturulacak.

E- TİCARETE ALTYAPI

Bilhassa e-ticaretle ilgili düzenlemelere yer verilecek. Pandemi devrinde büyüyen bu şirketlerin kayıt altına alınması, vergilendirilmesi ve sürdürülebilir olmalarının sağlanması için altyapı kuralları oluşturulacak. e-ticaret şirketlerinin milletlerarası alana açılması kolaylaştırılacak.

HAL YASASI TEKRAR

Yıllardan beri bir türlü çıkartılamayan hal maddesine alaka düzenlemelere yer verileceği belirtiliyor. Tedarik zinciri, tarladan sofraya uygun ulaşım sisteminin kurulması ve besin enflasyonunun önlemesiyle ilgili düzenlemeler yer alacak. Hallerdeki eser çeşitliliği artırılacak, hallerin modernizasyonu yapılacak ve altyapısı yenilenecek.

DOĞALGAZ PİYASASI

Doğalgaz piyasasının, elektrik piyasasında olduğu üzere rekabete açılması, çok sayıda üretici ve dağıtıcının olduğu denetimli bir sisteme dönüştürülmesiyle ilgili çalışmanın da paketin konusu olabileceği belirtiliyor. Fakat kimi parti kurmayları, buna ait düzenlemenin bir sonraki çalışmaya kalabileceğini söz ediyor.

GÜÇLÜ KOOPERATİFLER

Kooperatifçilik Kanunu değiştirilecek. Kooperatif şirketlerinin piyasada kalabilmesi ve güçlenmesine ait altyapı düzenlemeleri yapılacak. Kooperatif işletmeciliği, hane halkının üretime sokulması, bölgesel kooperatiflerin güçlendirilmesiyle ilgili düzenlemelere yer verilecek. Kooperatiflere vergi avantajının getirilmesi, hallerde kooperatif eserlerine öncelik tanınması, kooperatiflerdeki istihdamın desteklenmesi üzere mevzular yer alıyor. Kooperatif kontrolleri, akraba kayırmacılığının ortadan kaldırılması, şubeleşme üzere sıkıntılara da tahlil getirilecek.

KOBİ ALACAKLARI

’lerin desteklenmesi sürecinde, bu şirketlerin alacaklarının bankalara teminat gösterebilmesine imkan sağlayacak düzenlemelere yer verilecek. Böylelikle, KOBİ’lerin alacakları bir nevi sigorta vazifesi üstlenecek.

BİR CEVAP BIRAK