Tamamlayıcı emeklilik formülü

Tamamlayıcı emeklilik formülü

34
0
PAYLAŞ

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı, ‘Yeni İktisat Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019’ programı kapsamında çalışanların emekliliklerinde ek gelir oluşturacakları tamamlayıcı emeklilik sistemi getirilecek; BES yapılandırılacak ve kıdem tazminatı ile BES’in entegrasyonu sağlanacak. Emeklilik şirketleri ise programı olumlu karşılarken, hem BES’te yapılacak değişikliklere hem de kıdem tazminatının entegrasyonuna takviye vermeye hazır olduklarını açıkladılar.

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Uğur Erkan, ıslahat ile otomatik iştirakin güzelleştirileceğini ve kıdem tazminatı kurgusu ile entegre olacak tamamlayıcı emeklilik sisteminin oluşturulacağını söyledi. Erkan, dünyada emeklilik sistemlerinin; minimum geçim standartlarını hedefleyen ve 1. basamakta yer alan kamusal emeklik programları, patronun de emekliliğin finansmanına katkıda bulunduğu 2. basamak iş yeri bazlı emeklilik programları ve istekli iştirak temeline dayanan 3. basamak emeklilik sistemleri ile üç bacaklı bir yapı dahilinde kurgulandığını belirtilerek, “Bizde kamu emeklilik sistemi var, üçüncü basamakta gönüllülük temeline dayalı BES de var. Planlanan yapısal dönüşüm adımları kapsamında, ülkemizde bu yapının eksik bacağı olan 2. basamağa yönelik bir düzenleme getiriliyor” dedi.

İŞYERİ BAZLI EMEKLİLİK

Erkan, kelamlarını şöyle sürdürdü: “Eksikliği hissedilen ikinci basamak, iş yeri bazlı emeklilik sistemi ise otomatik iştirak ile hayata geçti. Böylece, tüm kurumların sisteme entegrasyonu sağlandı. Planlanan ve kıdem tazminatı uygulamasını da içerecek tamamlayıcı emeklilik sistemi dahilinde, patronun de katkı hissesi ödeyerek emekliliğin finansmanına katkı sağlaması ikinci basamakta yaşanan patron dayanağı eksikliğini giderecek. Böylelikle üçüncü basamakta yer alan istekli BES, ek tasarruf kapasitesine sahip bireyler ile ikinci basamak emeklilik sisteminin kapsamı dışında kalan nüfusun tasarruflarını değerlendirebileceği adres haline gelecek. Programda yer verilen bu yapının, BES dahilinde yürütülmesi konusunda üzerimize düşen vazifeleri eksiksiz yapmaya hazırız.”

İştirak Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, tamamlayıcı emeklilik sistemi ile bireylerin yaşlılık periyotlarında sistemli ek gelire kavuşabileceklerini belirterek, “Bu hususun topluma, çalışanlara güzel anlatılması gerekiyor. Bu fonların garanti altında olduğunu, devletin kurumları tarafından sıkı denetlendiğini, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yönetildiğini anlatabilirsek bu sistem toplumsal güvenlik açısından başarılı sonuçlar doğuracaktır” dedi.

BES’İN ALTYAPISI SAĞLAM

İŞTİRAK Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, kıdem tazminatı ıslahatına da dikkat çekerek, toplumsal güvenlik alanındaki kronik sıkıntıların çözüleceğini vurgulayarak, şunları söyledi:

“Çözümün BES alt yapısı üzerinden üretilmesi, sermaye piyasalarının derinleşmesi, tasarrufların sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlayacak yatırımlara yönlendirilmesi manasına gelecek. Yasa yapan, biz emeklilik şirketlerine bu bağlamda rastgele bir vazife verirse bu vazifesi yerine getirecek yetkinliğe ve alt yapıya sahibiz.”

2019 SONUNA KADAR NELER YAPILACAK?

BES tekrar yapılandırılacak.
Kıdem tazminatı ıslahatı gerçekleştirilecek, kıdem tazminatı fonu kurulacak.
Emeklilikte ek gelir oluşturacak tamamlayıcı emeklilik sistemi oluşturulacak.
Kıdem tazminatı fonu ile BES’in entegrasyonu sağlanacak.
2020’den itibaren her yıl BES’te 100 milyar fon biriktirilecek.
BES’te 5 yıl içinde ulusal gelirin yüzde 10’unu aşan fon büyüklüğüne ulaşılacak. 

12 MİLYONA HİZMET VERİYORUZ

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Uğur Erkan, BES ile toplamda 12 milyon müşteriye hizmet verdiklerini belirterek şunları söyledi: “Bireysel emeklilik ve otomatik iştirak ferdi ve kurumsal müşterilerin gereksinim, talep ve beklentilerini karşılamaya yönelik manada olgunluğa ulaştı. Bu açıdan BES, kıdem tazminatı uygulamasının fonlu bir sisteme dönüştürülmesi sonucunda oluşacak daha geniş kapsamlı müşteri kümelerine da nitelikli hizmet verme konusunda inanç veriyor. Emeklilik şirketleri olarak bizler yeni oluşacak sistemi faal ve problemsiz bir halde yönetmeye adayız.”

TASARRUFU ÖZEL EMEKLİLİK ARTTIRIR

İştirak Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, kıdem tazminatı ile BES entegrasyonuna da değinerek, şunları söyledi: “Hedef, dünyanın en büyük 10 iktisadı ortasında yer almak. Bunun için yüksek ve istikrarlı büyümeye sahip olmak gerekiyor. Yüksek büyümeyi sağlayacak da yurt içi tasarruflar. Toplam yurtiçi tasarrufların yatırımların gerisinde kalması durumunda, yatırımların finansmanında dış tasarruflara başvurulmakta bu da cari açık sorununa neden olmakta. Münasebetiyle, yüksek ve sürdürülebilir büyümenin sağlanması ve dış kaynaklara olan bağımlılığın azaltılmasında yurt içi tasarrufların artırılması hayati kıymet taşıyor. Yurt içi tasarrufları artırmanın en tesirli yollarından biri ise özel emeklilik sistemidir.”

PAYLAŞ

BİR CEVAP BIRAK