TCMB Zarurî Karşılıklar Tebliği`nde değişiklik yapıldı

TCMB Zarurî Karşılıklar Tebliği`nde değişiklik yapıldı

27
0
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bahis ile ilgili kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna nazaran, 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburî Karşılıklar Hakkında Bildirim (Sayı: 2013/15)’in 4 üncü unsurunun birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki formda değiştirildi:

“a) Mevduat/katılım fonu (3/2/2007 tarihli ve 26423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevduat ve İştirak Fonlarının Vadeleri ve Çeşitleri Hakkında Bildiri (Sayı:2007/1) kapsamındaki resmî kuruluşlar ile 7/3/2019 tarihli ve 810 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla yürürlüğe giren Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği kapsamındaki kurumlardan kabul edilenler hariç).”

PAYLAŞ

BİR CEVAP BIRAK